Organi društva

Na redni letni skupščini, 22. novembra 2018 v Ljubljani so bili izvoljeni novi organi društva:

 

Upravni odbor:      prof. dr. Stanislav TRDAN, predsednik (Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, Ljubljana)

                                dr. Ivan ŽEŽLINA, tajnik (KGZS, KGZ Nova Gorica, Nova Gorica)

                                doc. dr. Matej VIDRIH, blagajnik (Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, Ljubljana)

                                asist. dr. Tanja DREO (Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana)

                                Renata FRAS (GIZ Fitofarmacija, Ljubljana)

                                Primož PAJK (MKO, UVHVVR RS, Ljubljana)

                                mag. Špela MODIC (Kmetijski inštitut Slovenije, Odd. za varstvo rastlin, Ljubljana).

 

Nadzorni odbor:     mag. Jože MIKLAVC (KGZS, KGZ Maribor, Maribor)

                                Vlasta KNAPIČ (MKO, UVHVVR RS, Ljubljana)

                                dr. Magda RAK-CIZEJ (Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Žalec).

 

Častno razsodiščemag. Gabrijel SELJAK (KGZS, Zavod Nova Gorica, Nova Gorica)

                                Domen BAJEC (KGZS, KGZ Novo mesto, Novo mesto)

                                doc. dr. Gregor UREK (Kmetijski inštitut Slovenije, Odd. za varstvo rastlin, Ljubljana).

Mandat predsednika in novih članov organov društva traja štiri leta.