Ljubljana, 12. maj 2014

 

 

Vljudno Vas vabim na skupščino članov Društva za varstvo rastlin Slovenije, ki bo

 

v torek, 3. junija 2014, ob 10.00 uri

 

 

v predavalnici A4 na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani, Jamnikarjeva 101.

 

 

 

DNEVNI RED:

 

     1.      Uvodni pozdrav

 

     2.      Izvolitev organov skupščine

 

     3.      Prvo predavanje:

          
mag. Jože MIKLAVC (KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor):

           »Izkušnje z zatiranjem orehove muhe (Rhagoletis completa Cresson)  v obdobju 2006 do 2013 v   
           severovzhodni Sloveniji.«

 

     4.    Drugo predavanje:

 

            dr. Magda RAK CIZEJ (Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Žalec): »Koruzna vešča (Ostrinia
            nubilalis
) – škodljivka z veliko razsežnostjo
«

 
   5.   Poročilo predsednika o delovanju društva v obdobju 2010-2014
 
   6.   Finančno poročilo blagajnika o delovanju društva v obdobju 2010-2014
 
   7.   Poročilo nadzornega odbora o delovanju društva v obdobju 2010-2014
 
   8. Volitve organov društva (predsednik, tajnik, blagajnik in ostali člani upravnega odbora, nadzorni odbor, častno razsodišče) za obdobje 2014-2018
 
   9.  Razno
 
 
Lep pozdrav,
                                          prof. dr. Stanislav Trdan
 
                                              
                                          predsednik DVRS