Ljubljana, 27. maj 2013

 

 

Vljudno Vas vabim na skupščino članov Društva za varstvo rastlin Slovenije, ki bo

 

v petek, 7. junija 2013, ob 10.00 uri

 

 

v predavalnici A1 na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani, Jamnikarjeva 101.

 

 

DNEVNI RED:

 

1.      Uvodni pozdrav

 

2.      Izvolitev organov skupščine

 

  1. Prvo predavanje:

 

Renata Fras Peterlin, GIZ fitofarmacije: Nova smer za evropsko fitofarmacevtsko industrijo - proaktivna vloga pri trajnosnti rabi FFS

 

  1. Drugo predavanje:

 

Lojze Sreš, Bayer d.o.o. in  Renata Fras Peterlin: Biopurifikacija - nov pristop k odstranjevanju ostankov od čiščenja škropilnih naprav

 

  1. Tretje predavanje

 

              Tanja Dreo, Nacionalni inštitut za biolgijo: Neevropski izolati bakterije Ralstonia     solanacearum
 
6.    Vsebinsko poročilo predsednikov organizacijskega odbora 11. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Bled 2013
 
7.    Finančno poročilo blagajnika društva o 11. slovenskem posvetovanju o varstvu rastlin, Bled 2013
 
8.    Razno

 

 
 
Lep pozdrav,
                                                                                   prof. dr. Stanislav Trdan 
                                                                                   
                                                                                   predsednik DVRS