Vljudno Vas vabim na skupščino članov Društva za varstvo rastlin Slovenije, ki bo

 

v torek, 11. decembra 2012, ob 9.30 uri

 v predavalnici A4 na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani, Jamnikarjeva 101.

 

DNEVNI RED:

 1.      Uvodni pozdrav

 2.      Izvolitev organov skupščine

 3.      Javna predstavitev rezultatov projekta v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013« z naslovom »Razvoj alternativnih načinov zatiranja rastlinskih škodljivcev s poudarkom na njihovi uporabnosti v Sloveniji« (nosilec projekta prof. dr. Stanislav Trdan)

 

-     Sklop 1: Preučevanje učinkovitosti biofumigacije za zatiranje strun, Agriotes spp., v krompirju

-     Sklop 2: Preučevanje antiksenoze kot mehanizma naravne odpornosti zelja na napad izbranih škodljivih žuželk

-     Sklop 3: Učinkovitost diatomejske zemlje in kremenovega peska za zatiranje žitnih žužkov, Sitophilus spp., in fižolarja, Acanthoscelides obtectus

-     Sklop 4: Možnost hkratne uporabe entomopatogenih ogorčic in fitofarmacevtskih sredstev z namenom povečanja učinkovitosti in gospodarnosti zatiranja škodljivih organizmov

-     Sklop 5: Vrednotenje škode zaradi orehove muhe, Rhagoletis completa, na plodovih oreha in razvoj optimalnega načina njenega okoljsko sprejemljivega zatiranja

 4.  Poročilo predstavnikov organizacijskega odbora o dosedanjih aktivnostih pri organizaciji 11. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Bled 2013

 5.    Finančno poročilo blagajnika o delovanju društva v letu 2012
 
  6.    Razno
      
Člane društva, ki članarine za letošnje leto še niso poravnali prosimo, da jo čimprej poravnajo, saj je ta pomemben finančni vir delovanja društva.
 
Podatki za plačilo prek UPN obrazca:
Koda namena: OTHR; Namen plačila: Članarina 2012 – Ime in priimek; Znesek: 16,69 €
BIC banke prejemnika: SBCESI2X; IBAN: SI56 0600 0011 8897 661; Naslov: DVRS, Jamnikarjeva 101, 1111 Ljubljana
 
 
Lep pozdrav

prof. dr. Stanislav Trdan 
                                                                                   
predsednik DVRS