Vljudno Vas vabim na skupščino članov Društva za varstvo rastlin Slovenije, ki bo

 

v petek, 22. junija 2012, ob 10.00 uri

 

 

v predavalnici A4 na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani, Jamnikarjeva 101.

 

DNEVNI RED:

 

1. Uvodni pozdrav

2. Izvolitev organov skupščine

3. Prvo predavanje:

 

Vlasta Knapič (MKO, Fitosanitarna uprava RS):

»Poudarki iz strategije Evropske organizacije za varstvo rastlin (zagotavljanje prehranske varnosti, analiziranje tveganja za vnos škodljivih organizmov, zgodnje obveščanje, izboljšano komuniciranje z javnostmi)«
 

4. Drugo predavanje:

 

     Sarah Brunel (EPPO znanstvena sodelavka):
»Tujerodne invazivne rastline; problematika navzočih vrst in rezultati analiz tveganja za vnos v EPPO območje«

 
5. Potrditev organizacijskega odbora 11. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin 2013 in kratko poročilo vodij organizacijskega odbora (KIS, BF) o dosedanjih aktivnost
 
6. Razno

Matej Štefančič (EFOS): Nove tehnologije pri daljinskem zaznavanju škodljivcev
 
 
Lep pozdrav,

prof. dr. Stanislav Trdan
predsednik DVRS
 
 

Ljubljana, 15.5. 2012