Vljudno Vas vabim na skupščino članov Društva za varstvo rastlin Slovenije, ki bo

v ponedeljek, 21. novembra 2011, ob 10.00 uri


v predavalnici A4 na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani.DNEVNI RED:

1. Uvodni pozdrav predsednika društva

2. Izvolitev organov skupščine

3. Predavanje:

mag. Gabrijel SELJAK (KGZS - zavod Nova Gorica, Oddelek za varstvo rastlin):
»Vnos, širjenje in odkrivanje tujerodnih fitofagnih žuželk in pršic v Sloveniji«

4. Finančno poročilo blagajnika o delovanju društva v letu 2011

5. Razno

 

Lep pozdrav,

prof. dr. Stanislav Trdan

predsednik DVRS


 

Ljubljana, 2.11. 2011