Vljudno Vas vabim na skupščino članov Društva za varstvo rastlin Slovenije, ki bo

v četrtek, 9. junija 2011, ob 10.00 uri


v predavalnici A4 na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani.DNEVNI RED:

1. Uvodni pozdrav predsednika društva

2. Izvolitev organov skupščine

3. Prvo predavanje:

dr. Saša ŠIRCA (Kmetijski inštitut Slovenije):
»Ogorčice koreninskih šišk Meloidogyne spp. v Sloveniji«

4. Drugo predavanje:

dr. Žiga Laznik(Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo):
»Entomopatogene ogorčice v Sloveniji«

5. Vsebinsko poročilo predsednikov organizacijskega odbora 10. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Podčetrtek 2011


6. Finančno poročilo blagajnika društva o 10. slovenskem posvetovanju o varstvu rastlin, Podčetrtek 2011

7. Razno

 

Lep pozdrav,

prof. dr. Stanislav Trdan

predsednik DVRS