Vljudno Vas vabim na skupščino članov Društva za varstvo rastlin Slovenije, ki bo

v torek, 07. decembra 2010, ob 10.00 uri


v sejni sobi (1. nadstropje) nove stavbe dekanata Biotehniške fakultete v Ljubljani, Jamnikarjeva 101.DNEVNI RED:

1. Uvodni pozdrav predsednika društva

2. Izvolitev organov skupščine

3. Prvo predavanje:

dr. Jernej Drofenik (MKGP, Fitosanitarna uprava RS):
»Implementacija novih evropskih predpisov o registraciji in trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev«

4. Drugo predavanje:

Renata FRAS PETERLIN (GIZ fitofarmacije):
»Poročilo o prvem zbiranju odpadnih fitofarmacevtskih sredstev in odpadne embalaže«

5. Poročilo predstavnikov organizacijskega odbora o dosedanjih aktivnostih pri organizaciji 10. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Podčetrtek 2011


6. Finančno poročilo blagajnika o delovanju društva v letu 2010

7. Razno

 

V želji, da se na zadnjem letošnjem srečanju snidemo v čim večjem številu, vas lepo pozdravljam, obenem pa vljudno prosim vse člane društva, ki tega še niso 
storili, da čimprej poravnajo članarino za letošnje leto, saj je ta pomemben finančni vir delovanja društva.


Lep pozdrav,

prof. dr. Stanislav Trdan

predsednik DVRS