Vljudno Vas vabim na skupščino članov Društva za varstvo rastlin Slovenije, ki bo

v sredo, 02. junija 2010, ob 10.00 uri


v predavalnici D1 v (novi) stavbi dekanata Biotehniške fakultete v Ljubljani, Jamnikarjeva 101.DNEVNI RED:

1. Uvodni pozdrav

2. Izvolitev organov skupščine

3. Prvo predavanje:

Domen BAJEC (KGZS, Kmetijski zavod Novo mesto):

»Problematika ameriškega kaparja v JV Sloveniji«

4. Drugo predavanje:

asist. Stanislav VAJS (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola):
»Problematika zatiranja bolezni žit, ki jih povzročajo glive iz rodu Fusarium«

5. Poročilo predsednika o delovanju društva v obdobju 2006-2010

6. Finančno poročilo blagajnika o delovanju društva v obdobju 2006-2010

7. Poročilo nadzornega odbora o delovanju društva v obdobju 2006-2010

8. Volitve organov društva (predsednik, tajnik, blagajnik in ostali člani upravnega odbora, nadzorni odbor, častno razsodišče) za obdobje 2010-2014

9. Razno


Lep pozdrav,

prof. dr. Stanislav Trdan

predsednik DVRS