Vljudno Vas vabim na skupščino članov Društva za varstvo rastlin Slovenije, ki bo

 

v petek, 11. decembra 2009, ob 10.00 uri

 

 

v predavalnici A6 na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani.

 

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Uvodni pozdrav

 

2. Izvolitev organov skupščine

 

3. Prvo predavanje:
  

    dr. Sebastjan RADIŠEK1, dr. Branka JAVORNIK2 (1Inštitut za hmeljarstvo inpivovarstvo Slovenije, 2BF, Odd. za agronomijo):
»Proučevanja fitopatogenih vrst gliv iz rodu Verticillium«

 

4. Drugo predavanje:

    dr.
Mojca Viršček Marn (Kmetijski inštitut Slovenije): »Viroidi«

 

5. Finančno poročilo blagajnika o delovanju društva v letu 2009

 

6.  Razno: - kandidature za predsednika in organe DVRS v novem štiriletnem mandatu 2010-2014;  

             - dopolnjena spletna stran društva idr.

 

 

 

 

Lep pozdrav,

                                                                                   prof. dr. Stanislav Trdan

 

                                                                                        predsednik DVRS