Vljudno Vas vabim na skupščino članov Društva za varstvo rastlin Slovenije, ki bo

 

v četrtek, 27. novembra 2008, ob 10.00 uri

 

 

v predavalnici A1 na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani.

 

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Uvodni pozdrav

 

2. Izvolitev organov skupščine

 

3. Prvo predavanje:

    Metka ŽERJAV (Kmetijski inštitut Slovenije): »Phytophthora – uničevalka rastlin«

 

4. Drugo predavanje:

    Vlasta KNAPIČ (MKGP, Fitosanitarna uprava RS): »Prevetritev režima zdravstvenega varstva rastlin v Evropski   uniji«

 

5. Poročilo predsednikov organizacijskega odbora o dosedanjih aktivnostih pri organizaciji 9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica 2008

 

6. Finančno poročilo o delovanju DVRS v letu 2008

 

7. Razno

 

 

 

Lep pozdrav,

                                                                                   doc. dr. Stanislav Trdan

 

                                                                                        predsednik DVRS