PRISTOP K DRUŠTVU  

Po sklepu ustanovne skupščine in pravilnika Društva za varstvo rastlin Slovenije se lahko v Društvo za varstvo rastlin včlanijo posamezniki in tudi delovne organizacije, ki nam s svojo podporo omogočajo uspešno delovanje.

Po sklepu skupščine znaša letna članarina za pravne osebe 208,65 EUR.

K članstvu so vabljene vse pravne osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, prometom ali uporabo sredstev za varstvo rastlin ali se njihovo delo navezuje na področje varstva rastlin.

Članstvo vam omogoča sodelovanje na strokovnih srečanjih, vključevanje v sodobne tokove na področju varstva rastlin, člani društva pa se bodo neposredno seznanjali z vlogo vašega podjetja pri varstvu rastlin.

Posamezniki se lahko včlanijo v Društvo ob plačilu članarine, ki znaša 16,69 EUR in izpolnitvi prijavnice, s katero se obvezujejo k spoštovanju statuta Društva za varstvo rastlin.

Podatki za plačilo preko UPN obrazca:
Koda namena: OTHR
Namen plačila: Članarina DVRS – Ime in priimek
Znesek: 16,69 €
BIC banke prejemnika: ABANSI2X
IBAN: SI56 0510 0801 4817 615
Naslov: DVRS, Jamnikarjeva 101, 1111 LjubljanaČe ste zainteresirani za pristop k Društvu, prenesite prazen obrazec
( doc / pdf)
na svoj računalnik, ga izpolnite in pošljite na naslov:

 

Društvo za varstvo rastlin Slovenije
Jamnikarjeva ulica 101

1000 Ljubljana