Posveti

Naša najodmevnejša oblika širjenja znanja so posvetovanja o varstvu rastlin. Odkar deluje Društvo smo pripravili štirinajst slovenskih posvetovanj o varstvu rastlin:
posvetovanje
kraj in čas
udeležencev
referatov
posterjev
organizator
15. Portorož, 2. in 3. marec 2021       KGZ NG in BF
14. Maribor, 5. in 6. marec 2019 320 65 44 FKBV in BF
13. Rimske Toplice, 7. in 8. marec 2017 289 57 39 IHPS in BF
12. Ptuj, 3. in 4. marec 2015 328  88 32 BF
11. Bled, 5. in 6. marec 2013 250 79 40 KIS in BF
10. Podčetrtek, 1. in 2. marec 2011 316 76 28 NIB in BF
9. Nova Gorica, 4. in 5. marec 2009 310 81 26 KGZ NG in BF
8. Radenci, 6. in 7. marec 2007 220 64 24 IHPS in BF

7.

Zreče, 8. – 10. marec 2005 260 89 20 FK

6.

Zreče, 4. – 6. marec 2003  305 80 28 BF
5. Čatež ob Savi 6. - 8. marec 2001

 231

72

16

KIS
4.

Portorož, 3. in 4. marec 1999

296 88 6 več soor.
3.
Portorož, 4. in 5. marec 1997
327
78
0 več soor.
2.
Radenci, 21. in 22. februar 1995
300
54
0 več soor.
1. Radenci, 24. in 25. februar 1993 277 35 0 SVR pri ZDKITS

Vsakokrat je društvo po posvetu izdalo zbornik predavanj in referatov.

 

Slika: Lokacije dosedanjih štirinajstih SPVRjev.