Strokovna ekskurzija v Italijo  

Strokovna ekskurzija Društva za varstvo rastlin je potekala v znamenju varstva hortikulturnih rastlin (okrasnic in vinske trte) ter riža v dneh od 15. 9. 1999 do 18. 9. 1999 na območju Severne Italije. Udeležilo se je je 45 oseb.

Sreda, 15. 9. 1999

Prvi dan smo se po krajšem kulturno-zgodovinskem uvodu v Veroni, odpeljali v smeri Novare, kjer se nam je pridružil agronom gospod dr. Vittorio Vighi (Rohm and Haas Italia S.r.l.), dolgoletni sodelavec podjetja Rohm in Haas, ki je zadolžen za področje Piemonta in Ligurije. Strokovni del smo tako začeli z nam manj znano poljščino - rižem. Najprej nas je nekoliko presenetil podatek, da je od 230.000 ha riževih polj v Italiji kar 210.000 ha na območju Piemonta in Ligurije, čeprav je to najbolj severno območje pridelovanja riža v Evropi. Proizvodnja le tega je skoncentrirana ob kanalu Cavour, ki dovaja vodo iz jezera Lago di Maggiore na riževa polja. V Evropi je tak sistem namakanja edinstven, saj so riževa polja običajno v deltah rek.

Ogledali smo si tradicionalno kmetijo, ki se ukvarja z pridelovanjem riža in govedorejo. Kmetija obsega 165 ha površin, od tega je riž na 120 ha, ostalo pa je krma za živino. Imajo 200 glav živine od tega 80 krav molznic črno-bele pasme. Kot zanimivost: na kmetiji dela 5 ljudi. Pred 30 leti, ko še ni bilo mehanizirane pridelave pa so imeli 40 redno zaposlenih in 120 sezonskih delavcev.

Četrtek, 16. 9. 1999

Naslednji dan smo obiskali Univerzo v Torinu (Universita di Torino, DI.VA.PRA. - Patologia vegetale), kjer nam je dr. Maria Lodovica Gullino predstavila njihovo delo na področju preučevanja rezistence pri herbicidih.. Poudarila je, da je v Italiji problematika rezistence nekoliko manj sporna, ker zaradi naravnih razmer manj škropijo, delno pa tudi zaradi bolj zapletenega procesa registracije fitofarmacevtskih sredstev. Tako pridejo sredstva v uporabo nekaj let kasneje kot v Nemčiji in Franciji, pri sami registraciji in uporabi pa že lahko upoštevajo tuje izkušnje.

V nadaljevanju smo obiskali Inštitut za varstvo rastlin v Torinu (Osservatorio delle Malatie delle Piante di Piemonte), ki pokriva območje regije Piemont. Direktor dr. Mancini, nam je predstavil delo inštituta v katerem je 42 strokovnjakov in 1500 m2 laboratorijev ter obsega fitosanitarni servis za regijo, osnovni dejavnosti pa sta varstvo rastlin (nadzor bolezni in škodljivcev) in pa kontrola rastlinskega materiala pri uvozu in izvozu (preprečevanje vnosa ali iznosa škodljivcev in bolezni). V zadnjem času največ pozornosti posvečajo proučevanjem virusa šarke, hruševega ožiga, raka na platani, borove sprevodnice in nematod na krompirju.

Obiskali smo tudi posestvo Fontana Freda, ki obsega 54 ha vinogradov z znano kletjo ter vinom Barolo. V kraju Canale di Alba pa se nam je predstavila firma Green Has Italia, ki se ukvarja mineralnimi in foliarnimi gnojili.

Petek, 17. 9. 1999

Na Inšitutu za holtikulturo (Istituto Sperimentale per la Floricultura, Sezione di Biologia e Difesa) v San Remu smo si ogledali prostore za razmnoževanje rastlin ter rastlinjake s številnimi zastavljenimi poskusi na različnih rastlinah. V rastlinjakih preverjajo materiale, ki jih pripravijo v genetskem in razmnoževalnem laboratoriju, prav tako pa tudi preverjajo različne kombinacije prehrane in drugih dejavnikov. Ligurija je najpomembnejša pokrajina pri pridelovanju cvetja. največ je vrtnic, nageljnov, gerber, lilij ter zimzelenih rastlin. Skupaj je v Liguriji namenjeno cvetju 3.400 ha površin od tega je 1000 ha rastlinjakov. Na samem območju San Rema sta turizem in pridelava cvetja ekonomsko enakovredni panogi.

Za zaključek strokovnega dela ekskurzije smo obiskali trgovinsko sadjarsko zadrugo v Albengi. Ta deluje že od leta 1945 in vključuje 1100 članov z 260 ha vrtnarskih površin. Ukvarjajo se predvsem s proizvodnjo in prodajo zelenjave ter okrasnega cvetja. O obsegu dela zadruge nam pove podatek, da v sezoni prodajo tudi od 500 do 600 ton paradižnika dnevno.

Med samimi strokovnimi ogledi, predvsem pa ob vračanju domov smo si z ogledi Torina, Genove in Piacenze, ustvarili podobo bivanja in ustvarjanja ljudi v tem delu Italije.

Ob koncu se zahvaljujemo g. Milivoju Širci s firme Karsia ter podjetju Rohm and Haas za odlično organizirani strokovni del ekskurzije.

 

Udeleženci ekskurzije Društva za varstvo rastlin