Strokovne ekskurzije  
 
Fotografiji z ekskurzije 1998