Dosedanja vodstva društva:

Mandatno obdobje 2018 - 2022
predsednik: prof. dr. Stanislav TRDAN
tajnik: dr. Ivan ŽEŽLINA
blagajnik: doc. dr. Matej VIDRIH
upravni odbor: prof. dr. Stanislav TRDAN, dr. Ivan ŽEŽLINA, doc. dr. Matej VIDRIH, asist. dr. Tanja DREO, Renata FRAS PETERLIN, Primož PAJK, mag. Špela MODIC
nadzorni odbor: mag. Jože MIKLAVC, Vlasta KNAPIČ, dr. Magda RAK-CIZEJ
častno razsodišče: mag. Gabrijel SELJAK, Domen BAJEC, doc. dr. Gregor UREK


Mandatno obdobje 2014 - 2018
predsednik: prof. dr. Stanislav TRDAN
tajnik: dr. Ivan ŽEŽLINA
blagajnik: doc. dr. Matej VIDRIH
upravni odbor: prof. dr. Stanislav TRDAN, dr. Ivan ŽEŽLINA, doc. dr. Matej VIDRIH, asist. dr. Tanja DREO, Renata FRAS PETERLIN, Primož PAJK, mag. Špela MODIC
nadzorni odbor: mag. Jože MIKLAVC, Vlasta KNAPIČ, dr. Magda RAK-CIZEJ
častno razsodišče: mag. Gabrijel SELJAK, Domen BAJEC, doc. dr. Gregor UREK


Mandatno obdobje 2010 - 2014
predsednik: prof. dr. Stanislav TRDAN
tajnik: dr. Ivan ŽEŽLINA
blagajnik: doc. dr. Matej VIDRIH
upravni odbor: prof. dr. Stanislav TRDAN, dr. Ivan ŽEŽLINA, doc. dr. Matej VIDRIH, asist. dr. Tanja DREO, Renata FRAS PETERLIN, Primož PAJK, mag. Špela MODIC
nadzorni odbor: mag. Jože MIKLAVC, Vlasta KNAPIČ, dr. Magda RAK-CIZEJ
častno razsodišče: mag. Gabrijel SELJAK, Domen BAJEC, doc. dr. Gregor UREK


Mandatno obdobje 2006 - 2010
predsednik: prof. dr. Stanislav TRDAN
tajnik: dr. Ivan ŽEŽLINA
blagajnik: Aleksander BOBNAR
upravni odbor: prof.dr. Stanislav TRDAN, dr. Ivan ŽEŽLINA, Aleksander BOBNAR, prof.dr. Maja RAVNIKAR, Renata FRAS PETERLIN, Primož PAJK, mag. Špela MODIC
nadzorni odbor: mag. Jože MIKLAVC, mag. Katarina GROZNIK, dr. Magda RAK.CIZEJ
častno razsodišče: mag. Gabrijel SELJAK, prof.dr. Lea MILEVOJ, doc.dr. Gregor UREK


Mandatno obdobje 2002 - 2006
predsednik: doc. dr. Gregor UREK
tajnik: Vasja HAFNER
blagajnik: Aleksander BOBNAR
upravni odbor: doc.dr. Gregor UREK, mag. Gabrijel SELJAK, Vasja HAFNER, Aleksander BOBNAR, Vlasta KNAPIČ, doc. dr. Andrej SIMONČIČ, Renata FRAS PETERLIN
nadzorni odbor: Nevenka VALIČ, Milivoj ŠIRCA, Marija PEPELNJAK
častno razsodišče: prof. dr. Lea MILEVOJ, prof. dr. Stojan VRABL, Vojko ŠKERLAVAJ


Mandatno obdobje 1999 - 2002
predsednik: prof. dr. Lea Milevoj
tajnik: dr. Alenka Munda
blagajnik: Nevenka Valič
upravni odbor: Marija Pepeljnak, Milivoj Širca, dr. Gregor Urek, mag. Konrad Beber
nadzorni odbor: mag. Milan Žolnir, dr. Marta Ciraj, ga. Smiljana Tomše
častno razsodišče: akad. prof. dddr. Jože Maček, prof. dr. Stojan Vrabl, ga. Margaretta Dancs


Mandatno obdobje 1995 - 1999
predsednik: prof. dr. Stojan Vrabl
tajnik: dr. Alenka Munda
blagajnik: dr. Andrej Simončič
upravni odbor: mag. Konrad Beber,
nadzorni odbor: prof. dr. Lea Milevoj, Mira Čuček, Vojko Šerlevaj
častno razsodišče: akad. prof. dddr. Jože Maček