Calypso - za čebele nenevaren insekticid,  ki odpira nove horizonte v varstvu rastlin

   
Andrej HORVAT

BAYER PHARMA d.o.o., SI-1000 Ljubljana, Slovenija

 

Calypso je novi insekticid podjetja Bayer AG, ki nadaljuje uspešno tradicijo razvoja novih insekticidov. Tiakloprid je sistemična učinkovina in je kemično sorodna prvemu prestavniku kloronikotinilne skupine - imidaklopridu. Tiakloprid deluje kontaktno in želodčno, zatira pa širok spekter škodljivcev, ki grizejo in sesajo. Poleg listnih uši, rastlinjakovega ščitkarja, tripsov, koloradskega hrošča in grizlic, zatira še številne žuželke iz Lepidoptera. Z njim uspešno zatiramo listne zavrtače, jabolčnega zavijača, breskovega zavijača, pa tudi številne skupine muh in hrošče. Calypso je nestrupen za čebele in čmrlje, zato ga lahko uporabljamo tudi pred, med in po cvetenju. Visoke učinkovitosti, nizki odmerki uporabe, dolgotrajno delovanje, toksikološke in ekotoksikološke lastnosti, ter neškodljivost za predatorje uvrščajo Calypso v integrirano pridelavo in programe antirezistenčne strategije.

 

 

ABSTRACT

Calypso: insecticide – harmles to bees –  is opening new horizons in crop protection

 

Calypso is a new insecticide by Bayer AG following the successful tradition of developing new insecticides. Tiacloprid is a systemic ingredient chemically related to imidacloprid our first compound in the group of the chloronicotinyls. Tiacloprid is an acute contact and stomach poison with a rather broad spectrum of activity particularly against sucking and biting pests. It is effective against whiteflies, aphids, Colorado potatoe beetle and various lepidopterous pest like leafminers. It performs well against apple leaf hopper, apple bloosom weevil, green apple bug, mealy bugs. Calypso is well tolerated by bees and humble bees even when applications recarried out just before, during or after flowering. Its very high efficacy, low application rate, longlasting activity, low toxicity, good toxicological properties regarding environment and a low toxicity to warm-blood animals makes Calypso a first choice product to be used in the integrated production and in the antiresistant strategy program.