Društvo za varstvo rastlin Slovenije in njegovih deset posvetovanj

1. in 2. marca 2011 je v Podčetrtku v organizaciji Društva za varstvo rastlin Slovenije (DVRS) in sodelovanju Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete (BF) ter Nacionalnega inštituta za biologijo potekalo jubilejno, že 10. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo. DVRS  je stanovska organizacija kmetijskih in drugih strokovnjakov, raziskovalcev, svetovalcev, zaposlenih v javni upravi, podjetjih, ki se neposredno ali posredno ukvarjajo s področjem varstva rastlin. Trenutno šteje okrog 200 članov. Organizacija posvetovanj, ki se jih doslej vedno udeležilo vsaj 220 udeležencev, je najpomembnejša in obenem najprepoznavnejša oblika delovanja DVRS, ki ima sicer še številne cilje in naloge. V današnji obliki DVRS deluje 15 let, začenši z letom 1995. Predhodnica današnjega DVRS je bila Sekcija za varstvo rastlin pri Zvezi društev kmetijskih inženirjev in tehnikov, ki je bila organizator 1. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin leta 1993.

Že od vsega začetka delovanja ima DVRS sedež na Oddelku za agronomijo BF, od koder prihajata tudi dva od dosedanjih štirih predsednikov društva. Prvi predsednik društva je bil zasl. prof. Stojan Vrabl iz tedanje mariborske Fakultete za kmetijstvo, nasledila ga je prof. dr. Lea Milevoj z BF. Tretji predsednik društva (2002-2006) je bil doc. Gregor Urek iz Kmetijskega inštituta Slovenije. Od leta 2006 je predsednik društva prof. dr. Stanislav Trdan z Biotehniške fakultete. 2. junija 2010 so bili na skupščini DVRS izvoljeni trenutno delujoči organi društva, in sicer upravni odbor (prof. dr. Stanislav Trdan - predsednik, dr. Ivan Žežlina - tajnik, doc. dr. Matej Vidrih - blagajnik, dr. Tanja Dreo, Renata Fras, Primož Pajk, mag. Špela Modic), nadzorni odbor (mag. Jože Miklavc, Vlasta Knapič, dr. Magda Rak-Cizej) in častno razsodišče (mag. Gabrijel Seljak, Domen Bajec, doc. dr. Gregor Urek).

 

DVRS ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju kmetijstva in status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Predstavljanje rezultatov domačih raziskav na področju varstva rastlin je namreč tudi svojevrstna promocija znanosti, obenem pa tovrstni dogodki spodbujajo znanstveno-raziskovalno delo naših članov. Na prvem posvetovanju o varstvu rastlin je sodelovalo 35 referentov, med njimi so bili štirje iz tujine. Število predstavitev se je nato strmo povečevalo do 4. posvetovanja (94), nato pa se je ustalilo na okrog 100 predstavljenih referatih in posterjih (preglednica 1). Udeleženci iz tujine so bili na dosedanjih posvetovanjih vedno prisotni, največ pa se jih je udeležilo 5. posvetovanja leta 2005 v Čatežu ob savi, ko so prišli kar iz desetih držav. Na letošnjem posvetovanju pričakujemo udeležence iz Francije, Belgije, Nizozemske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Madžarske in Bolgarije.

 

Preglednica 1: Lokacije, termini izvedbe in število udeležencev na dosedanjih desetih slovenskih posvetovanjih o varstvu rastlin

 

Posvetovanje

Kraj

Termin

Št. udeležencev

Št. referatov

Št. posterjev

1.

Radenci

24.-25. februar 1993

277

35

-

2.

Radenci

21.-22. februar 1995

300

54

-

3.

Portorož

4.-5. marec 1997

327

78

-

4.

Portorož

3.-4. marec 1999

296

88

6

5.

Čatež ob Savi

6.-8. marec 2001

231

72

16

6.

Zreče

4.-6. marec 2003

305

80

28

7.

Zreče

8.-10. marec 2010

260

89

20

8.

Radenci

6.-7. marec 2007

220

64

24

9.

Nova Gorica

4.-5. marec 2009

310

81

26

10.

Podčetrtek

1.-2. marec 20011

280

76

28

 

Preglednica 2: Dosedanji nagrajenci Društva za varstvo rastlin Slovenije

 

Posvetovanje

Zlata značka

Srebrna značka

3.

zasl. prof. dr. Franc Janežič

Miljeva Kač (posthumno)

akad. zasl. prof. dddr. Jože Maček

zasl. prof. dr. Stojan Vrabl

dr. Marta Ciraj, mag. Gustav Matis

prof. dr. Lea Milevoj, mag. Gabrijel Seljak

Jože Velej, mag. Milan Žolnir

4.

dr. Aleksander Hržič

mag. Milan Rovan

prof. Anton Vizovišek

mag. Konrad Beber

mag. Marta Dolinar

dr. Jožef Šavor

5.

dr. Miloš Kus

Vukadin Šišakovič

Jurij Štalcer, mag. Andrej Simončič

Margaretta Dancs, mag. Anton Brecl

6.

 

mag. Katarina Groznik, Jurij Mamilovič

Marija Pepelnjak, Vojko Škerlavaj

7.

mag. Milan Žolnir

Milivoj Širca

8.

 

doc. dr. Gregor Urek, Aleksander Bobnar

9.

prof. dr. Lea Milevoj

Renata Fras Peterlin, Vlasta Knapič

10.

 

prof. dr Miklós Nádasy (posthumno)

prof. dr. Mario Lešnik, Vasja Hafner

 

V organizacijo dosedanjih posvetovanj so bile vključene različne slovenske raziskovalne, strokovne in svetovalne inštitucije s področja kmetijstva in tako so doslej pri širjenju slovenskega znanja s področja varstva rastlin pomagali Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije iz Žalca, Kmetijski inštitut Slovenije, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede iz Hoč, KGZS – zavod Nova Gorica in zavod Maribor, Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete in Nacionalni inštitut za biologijo. Pomoč pri organizaciji že od vsega začetka nudijo tudi fitofarmacevtska podjetja (pri organizaciji 10. posvetovanja nastopajo kot člani GIZ fitofarmacija) in druga podjetja, ki so neposredno ali posredno povezana z varstvom rastlin. Na pomoč nam priskočijo pri oblikovanju programa posvetovanja in kot sponzorji, podporniki ali donatorji posvetovanja. Generalni pokrovitelj posvetovanja je že skoraj od začetka Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, med pomembnimi soorganizatorji pa naj izpostavimo KGZS, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano in Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS.

 

Od 3. posvetovanja naprej, društvo podeljuje tudi priznanja zaslužnim članom društva. Na otvoritvenih slovesnostih posvetovanj, ki so zaradi atraktivnih govorcev (tako kot na 9. posvetovanju bo tudi na 10. posvetovanju osrednji govorec kmetijski minister Dejan Židan) vedno številčno obiskane, je bilo doslej podeljenih 11 zlatih značk, 25 srebrnih značk  (preglednica 2) in dve častni članstvi DVRS. Prve so namenjene kot nagrada za življenjsko delo na področju varstva rastlin, druge za posebne zasluge na področju varstva rastlin in tretje za posebne zasluge pri razvoju in uspešnem delu Društva za varstvo rastlin Slovenije. Častna člana DVRS sta na 9. posvetovanju postala prvi predsednik društva, zasl. prof. dr. Stojan Vrabl, in akad. zasl. prof. dddr. Jože Maček, eden od najzaslužnejših za ustanovitev DVRS in eden od njegovih najbolj aktivnih članov.

 

DVRS ima tudi svojo spletno stran (http://dvrs.bf.uni-lj.si/), na kateri so zbrane številne informacije, ki so zanimive tako članom društva kot drugim, ki jih zanima področje varstva rastlin. Tako so na omenjeni strani prosto dostopni vsi prispevki iz vseh dosedanjih devetih zbornikov predavanj in referatov, informacije o ustroju in delovanju društva, predavanja s skupščin društva in še številne druge zanimive in aktualne zadeve. Člani DVRS si želimo, da bi bilo prihajajoče jubilejno posvetovanje prav posebno, zato vabimo vse zainteresirane, da se nam pridružijo v Podčetrtku. Na njem bo nosilna tema “Pojav novih rastlinskih bolezni in škodljivcev – vzroki in posledice”, predstavljeni pa bodo prispevki iz področij varstva sadnega drevja (18 predstavitev), vrtnin in okrasnih rastlin (14), vinske trte (10), poljščin (20), gozdnega drevja in drugih lesnatih rastlin (11) ter fitofarmacevtska sredstva in okolje (12). Posebno sekcija so pripravili tudi člani GIZ fitofarmacija (13). Več informacij je na voljo na spletni strani društva.

prof. dr. Stanislav Trdan


predsednik DVRS

 

(objavljeno v Kmečkem glasu, 23.2. 2011)