Pomembni roki

- prispevke, pripravljene za objavo, sprejemamo na posvetu oziroma najpozneje do 30. marca 2009 (sprememba: 23.1. 2009),

- rok za oddajo izvlečkov referatov je podaljšan do petka 16.1. 2009. (sprememba: 22.12. 2008),


- izvlečke referatov sprejemamo do 8. decembra 2008,


- prispevke, pripravljene za objavo, sprejemamo na posvetu oziroma najpozneje do 31. marca

2009,


- prijave z naslovi referatov sprejemamo do 14. novembra 2008.


 

 

Deadlines
 

- papers ready for publication will be submitted at the Conference or until 30 March 2009 at the latest (changed: 23.1. 2009),

- deadline for abstracts of papers is posponed till 16 January 2009 (changed: 22.12. 2008),

- abstracts of papers will be accepted until 8 December 2008,

- registrations with titles of papers will be accepted until 15 November 2008,


- abstracts of papers will be accepted until 8 December 2008,


- papers ready for publication will be submitted at the Conference or until 31 March 2009 at

the latest.