14.9. 2009

I
zšel je Zbornik predavanj in referatov 9. posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Nova Gorica 2009. Aktivni udeleženci in slušatelji boste zbornike prejeli po pošti, drugi zainteresirani pa se v tej zvezi obrnite na predstavnika društva.


10.7. 2009

Zbornik predavanj in referatov bo izšel v mesecu avgustu.


23.3. 2009

Objavljene so slike iz 9. SPVR v Novi Gorici.


13.3. 2009

Objavljeni so izvlečki referatov, predstavitev nagrajencev in sklepi 9. SPVR, ki je potekal v Novi Gorici.


3.3. 2009

4. in 5. marca 2009 poteka v Novi Gorici 9. slovenski posvet o varstvu rastlin. Po zaključku bo na spletni strani posveta in Društva za varstvo rastlin Slovenije objavljen zbornik povzetkov.


27.2. 2009

Obvestilo za medije ob pričetku 9. slovenskega posveta o varstvu rastlin, ki bo med 4. in 5. marcem v Novi Gorici.


12.2. 2009

Objavljena sta drugo obvestilo in program 9. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin.


23.1. 2009

Objavljena so navodila za pripravo prispevkov za tisk in pripravo prispevkov


22.12. 2008

Rok za oddajo izvlečkov referatov je podaljšan do petka 16.1. 2009.


18.11. 2008

Rok za prijave z naslovi referatov je podaljšan do 8.12. 2008, ko je tudi rok za oddajo izvlečkov referatov.


14.11. 2008
        
Potekel je rok za prijavo naslova referata.


10.11. 2008

Vabilo na skupščino članov Društva za varstvo rastlin