Pomembni roki

 

- prijave z izvlečki referatov sprejemamo do 16. decembra 2016, podaljšano do 16.1. 2017 (spremenjeno 29.12. 2016)

- prispevke, pripravljene za objavo, sprejemamo na posvetu oziroma najpozneje do 31. marca 2017, podaljšano do 26. aprila 2017 (spremenjeno 4.4. 2017)
Vzorčni primerek prispevka.

 

 

Deadlines
 

- registrations with abstracts of papers will be accepted until 16 December 2016, prolonged till 16th of January 2017 (changed: 29.12. 2016)

-
papers ready for publication will be submitted at the Conference or until 31 March 2017 at the latest, prolonged till 26 April 2017 (changed: 4.4. 2017).