Navodila za pripravo izvlečkov referatov 

Izvlečke referatov sprejemamo najpozneje do 16. decembra 2016. Napisani naj bodo v slovenskem in angleškem jeziku, vsebujejo pa naj največ 300 besed. Izvlečke pošljite na e-naslov
stanislav.trdan@bf.uni-lj.si

Vse prijave, izvlečki in prispevki morajo vsebovati ime in priimek, delovno organizacijo, naslov, telefon in e-naslov prvega avtorja in soavtorjev, naslov prispevka in informacijo o načinu predstavitvi prispevka (ustno, poster, udeležba brez predstavitve).