Pomembni roki

 

- prijave z naslovi referatov sprejemamo do 14. novembra 2014, podaljšano do 29.12. 2014 (spremenjeno 9.12. 2014)


- izvlečke referatov sprejemamo do 5. decembra 2014, podaljšano do 12.1. 2015 (spremenjeno 29.12. 2014)

- prispevke, pripravljene za objavo, sprejemamo na posvetu oziroma najpozneje do 31. marca 2015. Vzorčni primerek prispevka.

 

 

Deadlines
 

- registrations with titles of papers will be accepted until 14 November 2014, prolonged till 29th of December 2014 (changed: 9.12. 2014)
 

- abstracts of papers will be accepted until 5 December 2014, prolonged till 12th of January 2015 (changed: 29.12. 2014)

-
papers ready for publication will be submitted at the Conference or until 31 March 2015 at the latest.