Pomembni roki

 

- prijave z naslovi referatov sprejemamo do 15. novembra 2012,


- izvlečke referatov sprejemamo do 8. decembra 2012,

- prispevke, pripravljene za objavo, sprejemamo na posvetu oziroma najpozneje do 31. marca 2013. Vzorčni primerek prispevka.

 

 

Deadlines
 

- registrations with titles of papers will be accepted until 15 November 2012,
 

- abstracts of papers will be accepted until 8 December 2012,

-
papers ready for publication will be submitted at the Conference or until 31 March 2013 at the latest.