PREDSTAVITEV PRISPEVKOV

 

Ustna predstavitev

 

Referente prosimo, da natančno upoštevajo čas, ki jim je namenjen (10 min, z izjemo uvodnih referatov, katerim je namenjenih 30 min) in tako omogočijo izvedbo programa po pripravljenem programu. Referentom bodo na voljo LCD projektor, diaprojektor in grafoskop. Referente prosimo, da prinesejo svoje predstavitve predhodno shranjene na USB ključ ali zgoščenko in ne na osebni prenosni računalnik.

 

Poster

 

Poster (širina naj ne preseže 75 cm, dolžina pa 100 cm) pritrdite na pano prvi dan posvetovanja (najpozneje do 9. ure), pod številko pod katero je naveden v programu posvetovanja. V času poster sekcije mora biti vsaj eden od avtorjev ob posterju. Razprava o vsebini posameznega posterja bo ob koncu ustreznih tematskih sekcij ali pred uradnim zaključkom posvetovanja.