Navodila za pripravo izvlečkov referatov 

Izvlečke referatov sprejemamo najpozneje do 8. decembra 2010. Napisani naj bodo v slovenskem in angleškem jeziku, vsebujejo pa naj največ 300 besed. Izvlečke pošljite na e-naslov
stanislav.trdan@bf.uni-lj.si